Last Christmas

WHAM og Last Christmas

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Slik starter den ikoniske julesangen "Last Christmas", som har omkring 360 mio. avspiller på deres Youtube-kanal. Det er veldig mange ganger. Sangen ble utgitt i 1984, men ble først lagt på Youtube for 9 år siden.

Vi har regnet ut at sangen alene på Youtube i juletiden har blitt spilt 1.190.955 ganger hver dag - og i sin tid på Youtube svarer denne spilletiden til mer enn 3216 år!

I gave you my heart... det er matematikk i alt, også julen

Slik har vi regnet det ut

Antall avspillinger hver dag i juletiden:
Da det sist ble sjekket hadde julelåten 366.462.079 avspillinger.

Vi antar at folk kun hører på julesanger fra 26. nov til 26. dec. Så har vi:\(\frac{366.462.079}{30 \cdot 9}=1.357.267\) (tallet 9 i nevneren tilsvarer antall år siden den ble sluppet på youtube) 

Hvor mange år tilsvarer avspillingene?
Sangens lengde er 4:37. Hvilket er 277 sekunder. Altså har det i alt blitt brukt følgende antall sekunder:\(366.462.079\cdot 277 \, \mathrm{s}=101.509.995.883\, \mathrm{s}\).

I ett år er det 31.556.736 sekunder.

Det svarer altså til så mange år: \( \frac{101.509.995.883\, \mathrm{s}}{31.556.736\, \mathrm{s/år}}=3.216,75\, \mathrm{s/år} \)

GOD JUL

Har du et spørsmål, du vil stille om Last Christmas? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!