Hjerteslag

Ditt hjerte tar aldri pause. Det pumper dag og natt og sørger for at dine organer får livsviktige næringstoffer levert.

Mens du leser denne setningen, har ditt hjerte slått fire ganger. Hvert  minutt slår ditt hjerte i gjennomsnitt 65 ganger. Det høres kanskje ikke ut som så mye, men det betyr at ditt hjerte slår flere enn 34 millioner ganger i løpet av et år. Eller nesten 3 milliarder ganger i løpet av ditt liv, hvis du blir 81 år gammel.

I løpet av et enkelt pulsslag pumper hjertet ca. 80 ml blod ut i kroppen. Det vil altså si at i løpet av bare en enkelt dag har hjertet pumpet, det som tilsvarer nesten 7 500 liter blod rundt i kroppen din.

Det betyr, at ditt hjerte i løpet av et år vil ha pumpet nesten 3 millioner liter blod rundt i ditt system.

Heart 

 Slik har vi regnet på det

Hjerteslag

Ditt hjerte slår i gjennemsnit 65 ganger per minutt, mens du er i hvile. 
Ut i fra denne informasjonen kan vi nå regne ut hvor mange ganger hjertet slår per dag:
$$ 65\, \mathrm{slag/minutt} \cdot 1440\, \mathrm{minutter/dag} = 93\ 600\, \mathrm{slag/dag} $$

Og per år:
$$ 65\, \mathrm{slag/minut} \cdot 1440\, \mathrm{minutter/dag} \cdot 365{,}24 \, \mathrm{dager/år} = 34\ 186\ 464 \, \mathrm{slag/år} $$

Ifølge folkehelseinstituttet er gjennomsnittsalderen for nordmenn 82 år. For å regne ut hvor mange slag hjertet i gjennomsnitt slår i løpet av et liv ganger vi bare antall  slag per år med det forventede antal leveår.

$$ 34\ 186\ 464 \, \mathrm{slag/år} \cdot 82\, \mathrm{år} = 2\ 803\ 290\ 048 \, \mathrm{slag} $$

Slagvolumen

Som tidligere nevnt pumper hjertet i gjennomsnitt 80 ml blod ut per hjerteslag. Dette er også kjent som hjertets slagvolum.

Ut i fra hjertets slagvolum og vår tidligere utregning av antall hjerteslag innenfor et gitt tidsintervall kan vi regne ut hvor mye blod hjertet pumper.

Vi vet at hjertet slår 93 600 ganger per dag. Vi kan nå regne ut, hvor mye blod hjertet pumper:
$$ 93\ 600\, \mathrm{slag/dag} \cdot 0{,}08\, \mathrm{L/slag} = 7\ 488 \, \mathrm{L/dag} $$

Når vi nå vet hvor mye blod hjertet pumper per dag kan vi regne ut hvor mye blod hjertet pumper på et år:
$$ 7\ 488 \, \mathrm{L/dag} \cdot 365{,}24 \, \mathrm{dager/år} = 2\ 734\ 917{,}12\, \mathrm{L/år} $$

 

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Hjerteslag? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!