Et flytende snøsmelteanlegg

 Et flytende snøsmelteanlegg

Norge er kjent for å ha veldig snøfylte vintere. Det faller så mye snø at det ikke alltid er nok med salting av bakken. Snøploger etterlater seg store bunker med snø. Med tanke på at det snør så mye, og at det er for kaldt til at det smelter, så har man i Oslo problemer med å kvitte seg med snøbunkene. 

NCC's Terje Myrhaug kom med ideen om å lage et flytende snøsmelteanlegg, slik at det ikke opptok plass fra byen. Anlegget er i stand til å smelte store mengder med snø på kort tid. Når snøen skubbes vekk fra veiene, er det veldig mye møkk som henger med, som ikke er godt for miljøet. Derfor renses all snøen innen smeltevannet utledes inn i Oslo sitt havnebasseng. 

Snowmelting _NCC1502Foto: NCC, VDC

Anlegget fungerer ved at vann fra havnebassenget pumpes opp fra 23 meters dybde, fordi vanntemperaturen på dypt vann er varmere enn ved overflaten. Vannet fra bunnen av havnebassenget blandes sammen med snøen, slik at det smelter. Ved temperaturer på omkring 4 grader kan anlegget smelte \( 500 \, m^3\) snø pr. time. Hvis temperaturen er på omkring 9 grader, fordobles kapasiteten av anlegget til \(1000 \, m^3 \) snø pr. time. 

Fordi anlegget utnytter vannet fra havnen brukes det ikke energi på å varme opp snøen. Generelt en meget bærekraftig løsning. Grunnet anleggets sentrale plassering, slipper man også å kjøre snøen ut av byen. Dette er noe som også er godt for miljøet. 

Skitt og smuss

I tillegg til å smelte snø, renser anlegget smeltevannet innen det blir ledet ut i Oslo havn. Snø som fjernes fra veiene inneholder masse møkk, særlig grus og avfall, men også større ting som mobiltelefoner, smykker og sykler. Det blir også fjernet en hel del metaller fra snøen.

Snowmelting _NCC2931
Foto: Jesper Damon Stokke

I driftsperioden 2012-2017 ble det bl.a. fjernet 33kg kobber. Kobber er en av de metallene, som anvendes oftest i ledninger i hjemmet. I en alminnelig ledning, lik som de vi bruker til lamper, er ledningskvadratet \( 0.75mm^2 \). Ledningskvadratet er arealet av tversnittet av den ledende delen av ledningen (kobberet). Vi antar at kobbertrådene i ledningen danner en sylinder av ren kobber.

Vi finner nå lengden av en ledning som inneholder \( 1cm^3 \) kobber. Vi ønsker å finne den lengden, fordi densitet typisk er definert i gram pr. kubikkcentimeter( \( \frac{g}{cm^3} \) ).

Vi skal løse en likning med en ukjent, nemlig lengden. Først skal vi finne radiusen av ledningen. Fordi vi kjenner tverrsnitsarealet og antar at vi har med en sylinder å gjøre, vet vi at vi finner arealet med \( A = \pi \cdot r^2 \). Vi isolerer radiusen ved å dividere med \( \pi \) og ta kvadratroten på begge sider av likhetstegnet, 

$$ \sqrt{\frac{0.75mm^2}{\pi}} = 0.49mm $$

Når vi vet radiusen kan vi finne lengden av en kobberledning, som inneholder presist \( 1cm^3 \) kobber. Det gjør vi fra volumet av en sylinder, \( V = \pi \cdot l \cdot r^2 \), 

$$ 1cm^3 = \pi \cdot 0.49^2 \cdot l $$

Vi skal nå ha isolert \( l \), da det er lengden av kobbersylinderen. Vi kan dividere med radius og \( \pi \) på begge sider av likhedstegnet og får,

$$ \frac{1cm^3}{(0.49cm)^2\cdot \pi} = l \implies l = 132.6cm $$

Densiteten av kobber er en kjent størrelse, \( 8.96 \frac{g}{cm^3} \). Vi kan derfor finne ut hvor mange \( cm^3 \) det går på 33kg. 33kg er 33000g, så 

$$ \frac{33000g}{8.96 \frac{g}{cm^3}} = 3683cm^3 $$

Stranded _lamp _wire

Vi bestemte tidligere hvor mye kobberledning som går på \( 1cm^3 \) kobber. Vi kan nå finne ut af, hvor lang en kobberledning anlægget har samlet sammen i driftsperioden. 

$$ 3683cm^3 \cdot 132.6\frac{cm}{cm^3 \, \mathrm{kobber}} = 488 366cm $$

Vi kan lett regne om cm til m, så kobberet samlet opp av anlegget vil kunne brukes til 4,9km ledning. Kobber ender typisk ikke i grunnvannet, men noen av de andre metallene renseanlegget fanger opp gjør det. Det er derfor enormt viktig å rense snøen innen den helles i havet.

Hvis du ikke er imponeret, har anlegget også filtrert 2500 tonn grus og 500 tonn avfall og skitt fra snøen de har smeltet siden 2012. Kobber er ikke det eneste metallet de finner. Derfor kan man takke S/S Terje for mindre møkk og tungmetall i drikkevannet, mindre snø i gatene og litt renere luft!


Entreprenørvirksomheten NCC har siden 2015 vært Mattesenter sin hovedsponsor. I Mattesenter jobber vi med å skape begeistring og bedre forståelse for matematikk og naturvitenskap blandt barn og unge. Gjennom samarbeidet med NCC vil vi vise potensialet i en erhvervsrettet eller teknisk utdannelse.

Kilder: 
https://www.ncc.no/vare-prosjekter/ncc-snowclean-oslo/
https://www.ncc.no/vare-tjenester/infrastruktur/facility-services/ncc-snowclean/
https://www.tu.no/artikler/snosmeltelekteren-terje-gjor-at-oslo-gar-rundt-nar-hovedstaden-drukner-i-sno/415861

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Et flytende snøsmelteanlegg? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!