Bitcoin

Bitcoin og kryptovaluta er et stort emne for tiden, og du har uten tvil støtt på overskrifter i diverse medier, hvor Bitcoin er nevnt. Men hva er det egentlig, og hvorfor får det så mye oppmerksomhet i mediene.

BTC

Hvor kommer de fra?

Bitcoin er en kryptovaluta. Navnet krypto foreslår at det må være en form for kryptering, og det er helt korrekt. Det er anonyme valutaer, som ikke er en egen sentral del av et land, som f.eks. den norske kronen er. Bitcoin er kun eget for de som er i besittelse av dem.
Bitcoin skapes ved "mining", som er en form for utvinnelse av Bitcoin. Man bruker en maskin til å løse en rekke kompliserte matematiske "gåter", som resulterer i at en mengde Bitcoin frigis. Det er en tung regneoppgave for en maskin, så det krever en del energi.

BTCmining

Tenk på miljøet

Spørsmålet er altså, hvor mye energi brukes det egentlig?
Akkurat nå brukes det mer strøm på å "mine" Bitcoin enn hele Danmark bruker tilsammen. Hele Danmarks elforbruk er ca. 33,5 TWh.
Akkurat nå brukes det ca. 47 TWh på Bitcoin, og det er stigende.
Det vil si, at det blir brukt 28,7% mer enn hva hele Danmark bruker, bare på å lage Bitcoin.

Strømmen som brukes til å "mine" Bitcoins kommer fra kraftverker, som danner strøm fra kull, men også fra vedvarende energi og atomkraft.
Omkring 81% av Bitcoin blir "minet" i Kina, derfor kommer den største mengden strøm fra kull siden det er Kinas største energikilde. 
Forbrenning av kull er ikke godt for miljøet, da det er stort utslipp av CO2 ved forbrenning av kull. I Danmark brukes det rundt 34.500 Mt(megaton) CO2 i året. Hvis det brukes 47 TWh på Bitcoin om dagen, så tilsvarer det et utslipp på 47 Mt CO2 i året. Det svarer til nesten 0,1% av hele Danmarks utslipp. 0,1% virker kanskje ikke som så mye, men man må huske at i Danmark, så forekommer utslipp av CO2 på mange andre måter enn når man lager elektrisitet ved hjelp av kull. Dette kan f.eks. være når man kjører bil, frakter gods i skip, bruker en vedovn, osv.

Slik har vi regnet

Danskene bruker i gjennomsnitt 5800 kWh pr. person i året. I fjerde kvartal 2017 var det 5.778.570 dansker i følge Danmarks Statistikk.
Det samlede forbruket er derfor:
\( 5.800 \,  \mathrm{kWh/person/år} \cdot 5.778.570 \, \mathrm{personer} =  33,5 \,  \mathrm{TWh/år} \)

Bitcoin ift. Danmarks forbruk blir altså til:
\( \frac{47 \, \mathrm{TWh}-33,5 \, \mathrm{TWh}}{47 \, \mathrm{TWh}} \cdot 100\% = 28,7 \% \)

Forbrenning av kull utleder omkring 1kg CO2e pr. kWh. Vi antar at den samlede mengden energi brukt på Bitcoin kommer fra kull, noe som er en grov overforenkling.

CO2-utslippet på Bitcoin er derfor:
\( 47 \, \mathrm{TWh} \cdot 1\mathrm{\,kg \cdot CO_2/kWh} =  47\, \mathrm{Mt \cdot CO_2} \)

I Danmark avgis det ca. 6000 tons CO2 om året pr. person. Danmarks samlede CO2-utslipp må derfor være:

\( 6000 \, \mathrm{\,t \cdot CO_2 / år / person} \cdot  5.778.570 \, \mathrm{personer} = 34.671 \mathrm{\, Mt \cdot CO_2 / år} \)


CO2-utslippet ved å "mine" Bitcoins svarer derfor til så mange prosent av hele Danmarks CO2-utslipp:

\( \frac{47 \, \mathrm{\,Mt \cdot CO_2/år}}{34.671 \, \mathrm{\,Mt \cdot CO_2/år}} \cdot 100\% \approx 0,1\% \)

 

Har du et spørsmål, du vil stille om Bitcoin? Send oss en mail!
Har du en kommentar til innholdet på denne siden? Send oss en mail!