Online hjelp til matematikk

Webmatte er Mattesenterets gratis online leksehjelp i matematikk.

Matteboken er for deg som har matematikk på ungdomsskolen og videregående. Det er også for deg som bare er nysgjerrige.

Vi håper du finner det du har bruk for. 

  NCC logo

NCC støtter Mattesenters arbeid for å skape begeistring for matematikk blandt barn og unge.